توضیح تصویر تبلیغات در فایل باران توضیح تصویر

گزارش کارآموزی مدیریت در شرکت

مدیریت عبارت است از فراگرد به‌کارگیری کارا و اثربخش منابع مادی و انسانی تحت نظام ارزشی پذیرفته شده آن جامعه با عنایت به اصولی چون برنامه‌ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل و نظارت بر اساس هدف‌های از پیش تعیین شده«ا.م.ا».
تعداد صفحات: 36 صفحه

تبلیغات شما در سایت تبلیغات شما در سایت تبلیغات شما در سایت
X