توضیح تصویر تبلیغات در فایل باران توضیح تصویر

فشار روانی (استرس) عبارت از پاسخ فیزیولوژی بدن به هر نوع تقاضای سازگاری درونی یا جسمانی از آن، و فشارزا ها (استرسورها) عبارتند از همه ی تقاضاهای سازگاری روانی یا جسمانی از بدن.
به طور مثال: اگر در هوای گرم به ورزش مشغول شویم بدن ما با سرعت بخشیدن به ضربان قلب و تنفس و با تحریک غدد مولد واکنش نشان خواهد داد….

مقاله ای 11 صفحه ای در قالب ورد

تبلیغات شما در سایت تبلیغات شما در سایت تبلیغات شما در سایت
X