توضیح تصویر تبلیغات در فایل باران توضیح تصویر

عالم ز برایت آفریدم…

علم ز برایت آفریدم عالم ز برایت آفریدم، گله کردی از روح خودم در تو دمیدم، گله کردی گفتم که ملائک همه سرباز تو باشند صد ناز بکردی و خریدم، گله کردی جان …

تبلیغات شما در سایت تبلیغات شما در سایت تبلیغات شما در سایت
X