توضیح تصویر تبلیغات در فایل باران توضیح تصویر

دوبیتی از علیرضا ایمانی فر

دیدم به چشم همت مقدس یاران را دیدار گیاهان و طراوت باران را دیری‌ست که ابر بر زمین گریه نکرد دیوانه دلی‌ست شفای بیماران را!؟

داستان شماره یک-علی رضا ایمانی فر

چه زیباست رنگ آبی تو از این فاصله ای که من میبینم؛ تنها آرزوی من رسیدن به تو است. نمی دانم چگونه می شود به سمت تو آمد. واقعا زیبا و دلنواز است …

تبلیغات شما در سایت تبلیغات شما در سایت تبلیغات شما در سایت
X