توضیح تصویر تبلیغات در فایل باران توضیح تصویر

خورشید زمان

شعری از علی‌رضا ایمانی‌فر خورشید زمان   همه سقوط تو را از مناره دیدند ولی من دیدم پرواز کردی ایثار را وقتی  در تشنگی ننوشیدی  و خورشید را همیشه در آسمانی که هفتاد …

تبلیغات شما در سایت تبلیغات شما در سایت تبلیغات شما در سایت
X