توضیح تصویر تبلیغات در فایل باران توضیح تصویر

 رازدار بودن زن و شوهر، نشان وجود صمیمت و اعتماد میان آنان است. چکیده: خانواده دارای حریمی است که حفظ آن از لازم ترین امورات است. تنها در این صورت است که امنیّت زندگی زناشویی تأمین می گردد. یکی از مهم ترین عواملی که این حریم را تهدید می کند بیان اسرار و رازهای درون خانواده نزد دیگران است. با ما همراه باشید تا با اهمیت رازداری در خانواده بیشتر آشنا شوید.  تعداد کلمات 707 / تخمین زمان مطالعه 4 دقیقه رازداری میان اعضای خانواده  اصولا یکی از ویژگی های اخلاقی مؤمنان آن است که راز نگه دارند و اسرار دیگران

گلستان سعدی هر آن سری که در سر داری با دوست در میان منه چه دانی که وقتی دشمن گردد و هر گزندی که توانی، به دشمن مرسان که باشد که وقتی دوست شود. رازی که نهان خواهی، با کس در میان منه وگر چه دوست مخلص باشد که مر آن دوست را نیز دوستان مخلص باشد، همچنین مسلسل. خامشی به که ضمیر دل خویش با کسی گفتن و گفتن که مگوی ای سلیم آب ز سرچشمه ببند که چو پر شد نتوان بستن جوی سخنی در نهان نباید گفت که بر انجمن نشاید گفت

تبلیغات شما در سایت تبلیغات شما در سایت تبلیغات شما در سایت
Select more than one item for comparison.
X