توضیح تصویر تبلیغات در فایل باران توضیح تصویر

شعری از علی‌رضا ایمانی‌فر خورشید زمان   همه سقوط تو را از مناره دیدند ولی من دیدم پرواز کردی ایثار را وقتی  در تشنگی ننوشیدی  و خورشید را همیشه در آسمانی که هفتاد و دو ستاره  گردش می‌چرخید  و سنگ‌های زمینش  خون گریه می‌کرد ■  حیف خواب بودم  آن زمان بیدار گشتم که نماز می‌خواندند برای من! خورشید زمان شعری از علی‌رضا ایمانی فرکتاب پیاده تا ماه بیدارم نشر خادم الرضاء ترجمه سکوت مي‌خواهم فرياد بزنمتو رانه تو راسکوت قرن‌هايم را شايد اين سکوت تلخ را کسي ترجمه کند!    5/5 Facebook Twitter Youtube

تبلیغات شما در سایت تبلیغات شما در سایت تبلیغات شما در سایت
Select more than one item for comparison.
X