توضیح تصویر تبلیغات در فایل باران توضیح تصویر

دختری که از مادرش اجازه‌ی زنا گرفت!

دختر جوانی از مادرش خواست تا او را به فاحشگی (زنا) اجازه دهد!! مادر آگاه در صدد نصیحت دخترش برآمد چرا که این خواسته، از نظر اجتماعی امری ننگین و از نظر دینی …

تبلیغات شما در سایت تبلیغات شما در سایت تبلیغات شما در سایت
X