توضیح تصویر تبلیغات در فایل باران توضیح تصویر

روشهای استفاده صحیح از سفید کننده ها (وایتکس)

سفید کننده (bleach) یک ترکیب شیمیایی است که از طریق فرایند اکسیداسیون خاصیت رنگبری و عفونت زدایی دارد. انواع سفید کننده: 1- سـفید کنــنـده خانگی و یا کلردار (chlorine bleach):حاوی هیپوکلریت سدیم (NaCLO) …

تبلیغات شما در سایت تبلیغات شما در سایت تبلیغات شما در سایت
X