توضیح تصویر تبلیغات در فایل باران توضیح تصویر

دوبیتی از علیرضا ایمانی فر

دیدم به چشم همت مقدس یاران را دیدار گیاهان و طراوت باران را دیری‌ست که ابر بر زمین گریه نکرد دیوانه دلی‌ست شفای بیماران را!؟

مهربانی

ای مهربان از نسیم بهار مهربان‌تر آرام می‌آیی در میان مزرعه‌ای از گل‌های سرخ در دلت غوغاست گرچه آرامی و من شاخه‌ی شکسته‌ی درختی پیر تازه جوانه زده‌ام اما وزش تو برایم سنگین …

تبلیغات شما در سایت تبلیغات شما در سایت تبلیغات شما در سایت
X