توضیح تصویر تبلیغات در فایل باران توضیح تصویر

نقد شعر آتش بازی اثر علیرضا ایمانی‌فر

نقد شعر «آتش بازی» اثر علیرضا ایمانی‌فر در کتاب از جنوب گریه ها- جلد پنجم این کتاب در سال 1397 به کوشش شهرام فروغی مهر در نشر کتاب هرمز به چاپ رسید.   در …

نقد شعری اثر علیرضا ایمانی‌فر

نقد شعری از علیرضا ایمانی‌فر در کتاب از جنوب گریه ها- جلد پنجم این کتاب در سال 1397 به کوشش شهرام فروغی مهر در نشر کتاب هرمز به چاپ رسید.   با کدام کلام تو …

خوانش و نقد شعر

سیاوش نام درخت است اثری از لهراسب زنگنه   خوانش و نقد شعر شعر «خاطر تو» از کتاب «دست سایه‌ام سرد است» از علیرضا ایمانی‌فر شاعری از اهواز «خاطرتو» به خاطر حوا به …

نقد شعر خاموشی یار اثر علیرضا ایمانی‌فر

نقد شعر «خاموشی یار» اثر علیرضا ایمانی‌فر در کتاب از جنوب گریه ها- جلد دوم این کتاب در سال 1397 به کوشش شهرام فروغی مهر در نشر کتاب هرمز به چاپ رسید.   سکوت …

تبلیغات شما در سایت تبلیغات شما در سایت تبلیغات شما در سایت
X