توضیح تصویر تبلیغات در فایل باران توضیح تصویر

کونومایزرها

اکونومایزر در بویلر وسیله ای است که میزان سوخت مورد نیاز بویلر برای خروجی ثابت آن را کاهش داده و بدین ترتیب هزینه سوخت مصرفی و میزان آلاینده های تولیدی را کاهش می …

تبلیغات شما در سایت تبلیغات شما در سایت تبلیغات شما در سایت
X