توضیح تصویر تبلیغات در فایل باران توضیح تصویر

گذشته نزدیک

گذشته نزدیک فانوسي آويزان به سقف خانهدر بالکنديوارهاي کاهگليتنورگلي روشننان در کنار آتشآرامشي شيريندر خاطرات جاماندند! شعری از علی رضا ایمانی‌فر ناشر: خادم الرضا(ع) کتاب پیاده تا ماه بیدارم

تبلیغات شما در سایت تبلیغات شما در سایت تبلیغات شما در سایت
X