توضیح تصویر تبلیغات در فایل باران توضیح تصویر

دوبیتی از علیرضا ایمانی فر

دیدم به چشم همت مقدس یاران را دیدار گیاهان و طراوت باران را دیری‌ست که ابر بر زمین گریه نکرد دیوانه دلی‌ست شفای بیماران را!؟

تبلیغات شما در سایت تبلیغات شما در سایت تبلیغات شما در سایت
X